Feature #53148

Środowisko produkcyjne

Added by Tomasz Grzemski over 8 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:
Accepted
Priority:
Should have
Category:
Backend
Start date:
2013-10-26
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Chcemy mieć środowisko produkcyjne/staging z działającą strona internetową.

Chemy mieć również środowisko integracji oraz latest.

#1

Updated by Tomasz Grzemski over 8 years ago

  • Category set to Backend
#2

Updated by Tomasz Grzemski over 8 years ago

  • Status changed from New to Accepted

Dodałem Jenkins. Dane do logowania znajdują się w zakładce Internal Documents dla osób będących członkami projektu.

Also available in: Atom PDF